Pân-kap

Chhiùng Wikipedia lòi
Pân-kap

Pân-kap he yit-tsúng kap-è‎, san-pu tì Fî-chû sat-ha̍p-lâ sâ-mo̍k ke nàm-phu. Liá-ke tsúng-lui sòng-tshai ngìn-lui tsû-vì kî-tshu thi-khî khon-kien, phû-thûng sṳ̍t-vu̍t he tshoi fe̍t-tsá sû-si̍p tông-thi liòng-sṳ̍t.