Pó-tó Hak-kâ Kóng-pô-thien-thòi

Chhiùng Wikipedia lòi

Pó-tó Hak-kâ Kóng-pô-thien-thòi (寶島客家廣播電台, Yîn-ngî: FORMOSA HAKKA RADIO STATION) he Thòi-vân thi-yit-kâ yî Thòi-vân Hak-kâ-ngî fat-sâng ke FM kóng-pô-thien-thòi.