Thòi-vân Hak-kâ-ngî

Chhiùng Wikipedia lòi
Chhâm-siòng Hak-kâ-fa Hon-sṳ pán-pún. / 參詳客家語漢字版本
Thòi-vân liuk se yî sông ngìn-khiéu chhai vuk-kâ sṳ́-yung Hak-ngî ke pí-li (2010-ngièn thúng-kie).

Thòi-vân Hak-kâ-ngî he Hak-kâ-ngî chhai Thòi-vân ke 1 chúng fông-ngièn, sṳ́-yung ke ngìn he Thòi-vân Hak-kâ-ngìn. Khì he Chûng-fà Mìn-koet Thòi-vân ke fap-thin thai-chung kâu-thûng kûng-khí pô-po yung-ngî chṳ̂ yit. ‎