Pû-ngiòng

Chhiùng Wikipedia lòi

Pû-ngiòng (餔娘) he chṳ́ nàm-ngìn ke phi-ngiéu.

Pû-ngiòng ke â-pâ ham cho chhông-mîn-ló, â-mê ham cho chhông-mîn-ôi.

Siông-kwân vùn-chông[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]