Pashto-ngî

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Phú-sṳ̍p-thok-ngî thi-khî.

Phú-sṳ̍p-thok-ngî fe̍t Phú-sṳ̍p-thù-ngî (پښتو), he Â-fu-hon Phú-sṳ̍p-thok-chhu̍k mìn-chhu̍k ngî-ngièn, lâu Tha̍t-li-ngî thùng vì Â-fu-hon ke kôn-fông ngî-ngièn. Chhái-yung Â-lâ-pak-ngî sṳ-mû lòi piâng-siá.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lui-phe̍t[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî fûn-phu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Fông-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngî-yîm[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fap[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kî-pún chhṳ̀-ki[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chu-sṳt[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]

Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Pashto-ngî Wikipedia