跳至內容

Pat-fûn Yîm-fù

Chhiùng Wikipedia lòi
Pat-fûn Yîm-fù.

Pat-fûn Yîm-fù (Eighth Note) chhai yîm-ngo̍k ki-phú chûng he yit-chúng yîm-fù sṳ̀-chhṳ̍t. Chhai ńg-sien-phú ki-fap chûng, Pat-fûn Yîm-fù péu-sṳ vì yit-ke sṳ̍t-sîm ke thó-yèn fù-thèu kâ-sông yit-ke tai yit-thiàu khì-chì-chhong ke fù-mî ke fù-kòn. Tông Pat-fûn Yîm-fù lâu khì-thâ yû fù-mî ke yîm-fù lièn-siá sṳ̀ , cho-tet khiung-yung fù-mî.