Pet-mùn Chhâ-theù (Kâ-ngi-sṳ)

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋

邇篇文章講嘅係阿里山森林鐵路阿里山線嘅北門車站。想尋共樣用白話字嘅名嘅車站,看下“Pet-mùn Chhàm

Pet-mùn Chhâ-theù

Pet-mùn Chhâ-theù (北門車頭) , yu hêm-cho Pet-mùn Chhâ-chhàm (北門車站), vi-yî Thòi-vân Kâ-ngi-sṳ Tûng-khî, vì Â-lî-sân Sêm-lìm Thiet-lu Â-lî-sân Sien ke thiet-lu chhâ-chhàm.

Chhâ chhàm khói yeu[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li-yung chhong-khóng[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâ chhàm chû piên[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lìn khiûn chhâ chhàm[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]