Pet Sami-ngî

Chhiùng Wikipedia lòi
Pet Sami-ngî fûn-phu.

Pet Sami-ngî (Davvisámegiella), vì Sami-ngî chûng sṳ́-yung chui-kóng ke yit-kî. Sṳ́-yung thi-khî pâu-koat Nò-vî, Sui-tiên, Fûn-làn ke pet-phu thi-khî, yî-khi̍p Ngò-lò-sṳ̂ ke sî-pet-phu. Sṳ́-yung ngìn-khiéu yok 15,000 and 25,000 ngìn, khì-chûng 2000 ngìn sâng-fa̍t chhai Fûn-làn, 5000 to 6000 ngìn sâng-fa̍t chhai Sui-tiên.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lui-phe̍t[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî fûn-phu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Fông-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-yîm[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kî-pún chhṳ̀-ki[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chu-sṳt[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Pet Sami-ngî Wikipedia