Phûng-é

Chhiùng Wikipedia lòi
Phûng-é

Phûng-é he yit-tsúng khûn-tshùng, só-yû phûng-é tû-voi sṳ́-yung -me̍t lâu fâ-fún tsok-vì sṳ̍t-vu̍t. Tshiòn sṳ-kie yí-kîn kôn-tshat ngiên-kiu yû thai-yok yit-van liuk-tshiên tsúng phûng-é, kok-tsúng phûng-ke sên-fa̍t si̍p-kuan mò-thùng; mêu-tsúng he thu̍k-kî sên-fa̍t, phe̍t-tsúng he kok-tsúng khiùn-kî hìn-sṳt, fat-tsán tsui-kô hìn-sṳt he sa-fi-sin fûn-kûng tshi-kî.