Phan Kî-vùn

Chhiùng Wikipedia lòi
Ban Ki-moon.

Ban Ki-moon (Hôn-koet-ngî: 반기문/潘基文 Phan Kî-vùn, 1944-ngièn 6-ngie̍t 13-ngit –  ) he Hôn-koet ngoi-kâu-kôn lâu chṳn-chhṳ-kâ. Kì he thi-pat ngim ke Lièn-ha̍p-koet Pi-sû-chóng, 2006-ngièn 10-ngie̍t 9-ngit, Lièn-ha̍p-koet Ôn-chhiòn Lî-sṳ-fi thèu-phiàu thûng-ko Ban Ki-moon chiap-thoi Kofi Annan. 2006-ngièn 10-ngie̍t 19-ngit, Ban Ki-moon hiong Hôn-koet chúng-thúng Roh Moo-hyun thì-kâu Hôn-koet ngoi-kâu thûng-sông phu-chóng-kôn chṳt-vi ke chhṳ̀-chhṳ̀n. Kì he thi-ngi vi Â-chû ke Lièn-ha̍p-koet Pi-sû-chóng. 2007-ngièn 1-ngie̍t 1-ngit chhut-ngim Lièn-ha̍p-koet Pi-sû-chóng yit-chṳt. 2011-ngièn 6-ngie̍t 21-ngit, chhai thi 65-kài Lièn-ha̍p-koet Thai-fi sông tet-chho̍k lien-ngim, ngim-khì chṳ 2016-ngièn 12-ngie̍t 31-ngit.

Sên-phìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâ-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chó-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk lâu Chṳt-ngia̍p[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yùng-yî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

sên-fa̍t[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]