跳至內容

Pho̍k Hi-lòi

Chhiùng Wikipedia lòi
Pho̍k Hi-lòi

Pho̍k Hi-lòi (薄熙來, 1943-ngièn 7-ngie̍t 3-ngie̍t –  ), he Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet lâu Chûng-koet Khiung-sán-tóng ke yit-chak chṳn-chhṳ ngìn-vu̍t. Kì he Chûng Khiung kôn-liâu Pho̍k Yit-pô (薄一波) ke lai-é.

Kì cho ko sông-vu-phu (商務部) ke phu-chóng, chhiùng 2007-ngièn khôi-sṳ́ cho Chûng Khiung ke Tshùng-khin-sṳ sṳ-ve sû-ki (市委書記) lâu Chûng-koet Khiung-sán-tóng Tûng-ông Chṳn-chhṳ-khiu̍k Sòng-vu Ve-yèn-fi ke Ve-yèn. 2012-ngièn, kì ke phu-hâ Vòng Li̍p-kiûn (王立軍) thò-mòng to Mî-koet ke liâng-sṳ-kwón, yîn-vì liá chak sṳ-yù hâ-thôi, pûn Khiung-sán-tóng khôi-chhù tóng-sit. 2013-ngièn, yu yîn-vì thâm-vû (貪污), su-fùi (受賄) lâu làm-yung chṳt-khièn (濫用職權) ke chhui-miàng, pûn fap-yen phan vû-khì-thù-hìn (無期徒刑), koân chhai Chhîn-sàng kâm-ngiu̍k (秦城監獄) tî-tú.