Phok Chhùng-yòng

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Phok Chhùng-yòng (朴重陽)

Phok Chhùng-yòng (Hôn-koet-ngî:박중양 朴重陽 Park Jung-yang, 1872-ngièn 5-ngie̍t 3-ngit-1959-ngièn 4-ngie̍t 23-ngit) he Hôn-koet ke Kôn-liâu, Chet-ho̍k-chá, Chṳn-chṳ Ngìn-lui chá.