Phong-ten

Chhiùng Wikipedia lòi
Au-mùn (澳門) ke phong-ten

Phong-tenThòi-vân Hak-kâ-ngî (膨凳[1]), me ôn-to Sà-fat (沙發) lâu Phong-yí (膨椅), he yit-chúng pûn ngìn chhô ke kâ-khí.

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

  1. "Archive copy". Archived from the original on 2024-04-07. 2024-04-07 chhà-khon. 

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Phong-ten siông-koân ke tóng-on.