Picardie Jules Verne Thai-ho̍k

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Picardie Jules Verne Thai-ho̍k.

Picardie Jules Verne Thai-ho̍k (Fap-ngî: Université de Picardie Jules Verne), he yit-só vi-yî Fap-koet Picardy Thai-khî Sú-fú Amiens ke Kûng-li̍p Thai-ho̍k.

Káu-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Káu-yèn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn lâu ka kèu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ho̍k-su̍t[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-ho̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thù-sû-kón[phiên-siá | 編寫原始碼]

Phài-miàng sâng yî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Káu yèn sâng-fa̍t[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thí-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chho̍k-miàng ngìn-vu̍t[phiên-siá | 編寫原始碼]

Káu-yû[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu lièn-chiap[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Picardie Jules Verne Thai-ho̍k siông-koân ke tóng-on.