Plymouth

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Plymouth .

Plymouth vi-yî Yîn-koet Devon khiùn sî-nam-phu ke sàng-sṳ lâu tân-yit kón-lî-khî, mien-chit 79.29 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 246,100, ngìn-khiéu me̍t-thu 3,085 mî phìn-fông kûng-lî.

Li̍t-sṳ́[編寫 | 編寫原始碼]

Plymouth.

Thi-lî[編寫 | 編寫原始碼]

Hì-hèu[編寫 | 編寫原始碼]

Chṳn-chhṳ[編寫 | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[編寫 | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[編寫 | 編寫原始碼]

Lî-hàng kín-tiám[編寫 | 編寫原始碼]

Plymouth Sound.jpg

Yû-hau Sàng-sṳ[編寫 | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu vùn-hien[編寫 | 編寫原始碼]


Ngoi-phu lièn-kiet[編寫 | 編寫原始碼]