Po̍k-sin-kú

Chhiùng Wikipedia lòi
Po̍k-sin-kú

Po̍k-sin-kú (Yîn-ngî: boxing; Ngi̍t-ngî: 拳闘, ボクシング), phe̍t miàng sî-yòng-khièn, he yit-hong lióng-sâ sién-sú sṳ́-yung khièn-thèu chin-hàng kûng-kit lâu fòng-ngì ke thí-yuk yun-thûng, khí-yû yû-kiú ke li̍t-sṳ́.