Poi-nòng-kut

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Poi-nòng-kut

Poi-nòng-kut (背囊骨) ya cho-tet ham-cho chit-chhùi, he ngìn-lui lâu khì-thâ chit-chhùi thung-vu̍t ke yit-chúng kut-thèu.