跳至內容

Chit-chhùi thung-vu̍t

Chhiùng Wikipedia lòi
Chit-chhùi thung-vu̍t.

Chit-chhùi thung-vu̍t (脊椎動物) he chit-sok thung-vu̍t-mùn hâ ke yit-ke â-mùn. Lâ-tên-ngî ho̍k-miàng he Vertebrata, chhṳ̀- he "vertebra", chhiu-he poi-nòng-kut (chit-chhùi) yi-sṳ. muk-chhièn só tî chui-chó ke chit-chhùi thung-vu̍t he Chûng-koet Yùn-nàm-sén Khûn-mìn-sṳ fat-hien ke Khûn-mìn-ǹg, khî kîm-ha yok ńg-yi sâm-chhiên van ngièn-chhièn.