Portsmouth

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Portsmouth.
Portsmouth.

Portsmouth he Yîn-koet Tûng-nàm Yîn-kak-làn Khî-vet Hampshire khiùn ke Sàng-sṳ lâu tân-yit kón-lî-khî chṳ̂-yit, khî-lì Lùn-tûn yok 103 kûng-lî, chúng mien-chit 40.25 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 205,400 (2011-ngièn).

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hì-hèu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lî-hàng kín-tiám[phiên-siá | 編寫原始碼]

Yû-hau Sàng-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | 編寫原始碼]


Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]