Redcar and Cleveland

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Redcar and Cleveland.

Redcar and Cleveland, Yîn-koet Tûng-pet Yîn-kak-làn Khî-vet Pet Yorkshire ke yit-ke tân-yit kón-lî-khî. Cham-thi 244.9 phìn-fông kûng-lî, yû 135,200 ngìn-khiéu (2011-ngièn).

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hì-hèu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lî-hàng kín-tiám[phiên-siá | 編寫原始碼]

Yû-hau Sàng-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | 編寫原始碼]


Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]