Sâ-lûn Sien

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Sâ-lûn Sien

Sâ-lûn Sien he chhiùng Chûng-chû lâu Sâ-lûn chṳ-kiên, tui Thòi-vân Thiet-lu Kón-lî-khiu̍k kîn-yàng ke thiet-lu.

Chhâ-chhàm khói-yeu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Li-yung chhong-khóng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâ-chhàm chû-piên[phiên-siá | 編寫原始碼]

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lìn-khiûn chhâ-chhàm[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]