Saterland Frisia-ngî

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Sâ-thi̍t-fut-lî-sî-ngî)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Sâ-thi̍t-fut-lî-sî-ngî

Seeltersk

Koet-kâ: Tet-koet
Thi-khî: Sat-khiet-sêm
Sṳ́-yung ngìn-su: 3,500,000
Fûn-lui: Yin-Êu Ngî-ne
Ngit-ngí-man Ngî-tshu̍k
Sî Ngit-ngí-man Ngî-tsṳ̂
Sâ-thi̍t-fut-lî-sî-ngî
Ngî-ngièn thoi-ho
ISO 639-1 -
ISO 639-2 gem
ISO 639-3 stq


Sâ-thi̍t-fut-lî-sî-ngî he yit-tsúng ngî-ngièn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lui-phe̍t[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî fûn-phu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Fông-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngî-yîm[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fap[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kî-pún Tshṳ̀-ki[phiên-siá | 編寫原始碼]

Tsu-sṳt[phiên-siá | 編寫原始碼]

Tshâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]

Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Saterland Frisia-ngî Wikipedia