跳至內容

Sâng-vu̍t Ho̍k-kâ

Chhiùng Wikipedia lòi
Sâng-vu̍t Ho̍k-kâ.

Sâng-vu̍t Ho̍k-kâ (Biologist) fe̍t Sâng-vu̍t Khô-ho̍k-kâ, he vông-vông chhai kì-têu ke fàn-kin poi-kín hâ ngièn-kiu sâng-vu̍t-thí ke Khô-ho̍k-kâ. Chhiùng-sṳ kî-chhú ngièn-kiu ke sòng-sṳ Sâng-vu̍t ho̍k-kâ thâm-sok lâu chin-yit-phu kié-sṳt sot sâng-vu̍t chhṳ-lî yun-chok ke kî-pún kî-chṳ. Chhiùng sṳ yin-yung ngièn-kiu sṳ-thù khôi-fat fe̍t kói-chin kiên khí thí ke liù chhàng lâu lî-kié, yì yî yo̍k, Kûng-ngia̍p khi̍p Nùng-ngia̍p liâng-vet ke Sâng-vu̍t ho̍k-kâ.