Séu Pha̍k-Lù

Chhiùng Wikipedia lòi
Séu Pha̍k-Lù.

Séu Pha̍k-Lù (小白鷺, ho̍k-miàng: Egretta garzetta) he yit-chúng chûng-hîn sia̍p-khìm, su̍k-yî Lù-khô Pha̍k-Lù-su̍k.

Sâng-thai fàn-kín[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Fûn-phu thi-vet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi̍t-chṳ̂n[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sṳ̍t-vu̍t[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Fàn-chhṳ̍t lâu pó-fu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-chiap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]