Séu Pha̍k-Lù

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Séu Pha̍k-Lù.

Séu Pha̍k-Lù (小白鷺, ho̍k-miàng: Egretta garzetta) he yit-chúng chûng-hîn sia̍p-khìm, su̍k-yî Lù-khô Pha̍k-Lù-su̍k.

Sâng-thai fàn-kín[編寫 | 編寫原始碼]

Fûn-phu thi-vet[編寫 | 編寫原始碼]

Thi̍t-chṳ̂n[編寫 | 編寫原始碼]

Sṳ̍t-vu̍t[編寫 | 編寫原始碼]

Fàn-chhṳ̍t lâu pó-fu[編寫 | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu[編寫 | 編寫原始碼]

Ngoi-phu lièn-chiap[編寫 | 編寫原始碼]