跳至內容

Séu Pha̍k-Lù

Chhiùng Wikipedia lòi
Séu Pha̍k-Lù.

Séu Pha̍k-Lù (小白鷺, ho̍k-miàng: Egretta garzetta) he yit-chúng chûng-hîn sia̍p-khìm, su̍k-yî Lù-khô Pha̍k-Lù-su̍k.

Sâng-thai fàn-kín

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Fàn-chhṳ̍t lâu pó-fu

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-chiap

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]