跳至內容

Sî-tāi Li̍k-liōng

Chhiùng Wikipedia lòi
Sî-tāi Li̍k-liōng tóng-fui.

Sî-tāi Li̍k-liōng (時代力量, Yîn-vùn yi̍t-miàng "New Power Party", NPP) he yit-ke Chûng-fà Mìn-koet chṳn-tóng, kién-chhṳ̂n Sî-tāi-tóng, yù tóng-ngoi yun-thung kok thòn-thí yî 2015-ngièn chû-sṳ̀n, nái-he Chûng-fà Mìn-koet hàng-hièn heu thi-yit ke khí chṳ̂n-chṳn yi-ngi ke thí-chṳ nui fán-tui-tóng, ya-he ki-sṳ̀n Ngit-chhṳ Sṳ̀-thoi ke Thòi-vân sî-tāi-tóng-heu thi-ngi ke sṳ̍t-chi chhâm-kâ chṳn-chhṳ ke Thòi-vân chṳn-tóng, thùng-sṳ̀ he Thòi-vân chui-thai ke pún-thú phai chṳn-tóng.