Sùi-chhèu

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Sùi-chhèu

Sùi-chhèu (581-ngièn618-ngièn), he Chûng-koet li̍t-sṳ́ song yit-ke chhung-yeu chhèu-thoi.