Sùn-fàn Hì-thúng

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Sùn-fàn Hì-thúng.

Sùn-fàn Hì-thúng tô-su pâu-hàm yit-chû hi-kôn, piáu-sut sîm-chhong lâu hiet-kón, chú-yeu kûng-nèn he chhai se-pâu kiên yun-sung vu̍t-chṳt. Sùn-fàn Hì-thúng vì-chhṳ̀ thí-vûn lâu thí-nui pH-chhṳ̍t vún-thin.