跳至內容

Chhiùng Wikipedia lòi
Chhâm-siòng Hiông-kóng Hak-kâ-ngî pán-pún. / 參詳香港客家語版本

, yu chhṳ̂n sû-chhi̍t fe̍t-chá thù-sû, he tai-yû vùn-sṳ lâu thù-siong ke chṳ́ ke si̍p-ha̍p.