Sṳ̀n-chhùng

Chhiùng Wikipedia lòi
Sṳ̀n-chhùng ke Sha̍m-é.

Sṳ̀n-chhùng (成蟲, Imago) chṳ́ sṳ̂n-thí kok phu-vi yí fat-yuk vàn-sṳ̀n, khí-yû sâng-chhṳ̍t nèn-li̍t ke thûng-vu̍t ke-thí. Thûng-sòng chṳ́ Mò-sit-chhûi thûng-vu̍t, thi̍t-phe̍t he Chiet-kî thûng-vu̍t-mùn ke Khûn-chhùng-kong. Khûn-chhùng chhai chhiùng yu-chhùng fat-yuk chṳ sṳ̀n-chhùng sṳ̀, thûng-sòng fi kîn-ko chhṳ̂n-cho pien-thai ke ko-chhàng. Yû-têu khûn-chhùng ke yu-chhùng lâu sṳ̀n-chhùng hìn-thai chhâ-yi hó-thai, liá-têu khûn-chhùng kîn-li̍t ke he vàn-chhiòn pien-thai; yû-têu ke yu-chhùng chet lâu sṳ̀n-chhùng chhâ-yi put thai, liá-têu khûn-chhùng só kîn-li̍t ke he put vàn-chhiòn pien-thai.