Strontium

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Sṳ̂)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Sṳ̂

Sṳ̂ (鍶) he yit-tsúng Fa-ho̍k Ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì Sr, ngièn-tsṳ́ su-muk he 38, tshai Ngièn-su Tsû-khì péu chûng thi sâm-sṳ̍p-pat vi.