Sṳ̂

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Sṳ̂

Sṳ̂ (鍶) he yit-tsúng Fa-ho̍k Ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì Sr, ngièn-tsṳ́ su-muk he 38, tshai Ngièn-su Tsû-khì péu chûng thi sâm-sṳ̍p-pat vi.