Sṳ̍t fan-tâm-é

Chhiùng Wikipedia lòi
Sṳ̍t fan-tâm-é

Sṳ̍t fan-tâm-é(食飯擔仔; Ho̍k-ló-fa: Chia̍h-pn̄g-taⁿ) he Thòi-vân Yùn-lìm-yen Pô-chûng-hiông(褒忠鄉) lâu Tûng-sṳ-hiông(東勢鄉) ke mìn-kiên fa̍t-thung, lâu Pô-chûng yit-kiên kiûng-meu “Mâ-miàng-sân Chṳ́n-ôn-kiûng”(馬鳴山鎮安宮) yû tông-thai ke kôan-he.