跳至內容

Sṳ-kie Ví-sên Chû-chṳt

Chhiùng Wikipedia lòi
Sṳ-kie Ví-sên Chû-chṳt.

Sṳ-kie Ví-sên Chû-chṳt (Yîn-ngî: World Health Organization) he Lièn-ha̍p-koet chôn-mùn kî-kèu chṳ̂-yit, koet-chi chui-thai ke kûng-khiung ví-sên chû-chṳt, chúng-phu sat-yî Sui-sṳ Geneva, he koet-chi sông chui-thai ke chṳn-fú kiên ví-sên kî-kèu. Kîn-kí《Sṳ-kie Ví-sên Chû-chṳt Chû-chṳt-fap》, Sṳ-kie Ví-sên Chû-chṳt ke chûng-chṳ́ he "Sṳ́ sṳ-kie kok-thi ke ngìn-mìn nèn-tet kô-súi-chún ke khien-không". Chṳ 2019-ngièn, Sṳ-kie Ví-sên Chû-chṳt khiung yû 194-ke sṳ̀n-yèn-koet.