Sṳ-va̍k

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋

Sṳ-va̍k (字畫) he chṳ́ siá hon-sṳ ke sṳ̀-heu, m̀ kiên-ton ke yit pit siá sṳ̀n ke yit thiàu sien. Sṳ-va̍k ya-he hon-sṳ chui séu ke keu-sṳ̀n tân-vi.

Chui kî-chhṳ́ ke sṳ-va̍k yû 8 chak: vàng (橫, Cjk m str h.svg), chhṳ̍t (直, Cjk m str v.svg), phiet (撇, Cjk m str t.svg), na̍k (捺, Cjk m str p.svg), tiám (點, Cjk m str d.svg), thiâu (挑, Cjk m str u.svg), kiêu (鈎, Cjk m str j.svg) lâu vân (彎, Cjk m str c.svg).

Chhai khon[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]