跳至內容

Sṳn-lìn

Chhiùng Wikipedia lòi

Sṳn-lìn he tshòn-thúng Kî-tuk-kau só sin-é Sâm-vi yit-thí Song-ti chûng ke yit-ke vi-kak, khì-thâ lióng-ke vi-kak fûn-phe̍t he Sṳn-fu lâu Sṳn-tsṳ́ . Tshai tsṳ̂-tshṳ̀ Yit-vi-lun ke Kî-tuk kau-phai chûng, thiên-fu Yâ-fò-fà tshòi-he "thu̍k-yit ke tsṳ̂n-sṳ̀n", Sṳn-lìn he su tshâi-khién ke. Sṳn-kîn chûng só tsṳ́-tshut ke mò-hìn, khiòng-thai, sṳ̀n-sṳn tshiâ yû tshìn-kám ke lìn.