跳至內容

Sa̍k-fôi-sa̍k

Chhiùng Wikipedia lòi
Sa̍k-fôi-sa̍k.

Sa̍k-fôi-sa̍k (Yîn-ngî: limestone) he yù fông-kié-sa̍k (chú-yeu sṳ̀n-fûn he thàn-sôn-koi) kèu-sṳ̀n ke chhṳ̀m-chit-ngâm (he yit-chúng súi-sṳ̀n-ngâm). Fông-kié-sa̍k chú-yeu lòi-chhṳ hói-yòng sâng-vu̍t ke sṳ́-thí chhṳ̀m-kong lùi-chit, kâ-sông lòi-chhṳ liu̍k-thi ke lo̍k-kî fú-vu̍t chhàn-cha thùng nài-sâ fe̍t hói-chhòng sông lùi-chit.