跳至內容

Sa̍k-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi
Hói-fap Thai-ho̍k Sha̍k-sṳ pit-ngia̍p tién-lî.

Sha̍k-sṳ (Yîn-ngî: Master's Degree) he yit-chúng ngiên-kiu-sâng ho̍k-vi, yúng-yû Sha̍k-sṳ ho̍k-vi-chá, thûng-sòng siong-chṳ̂n chóng-vok pin chôn-chîn mêu-yit ho̍k-su̍t liâng-vet fe̍t-chá chṳt-chhòng chôn-ngia̍p.