Saint-Anaclet-de-Lessard, Quebec

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Saint-Anaclet-de-Lessard, Quebec.
Saint-Anaclet-de-Lessard, Quebec.

Saint-Anaclet-de-Lessard, Quebec he Québec-sén Bas-Saint-Laurent ke sàng-chṳ́n, 2010-ngièn sṳ̀n-li̍p. Chúng mien-chit 128.20 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 3,035-ngìn (2011-ngièn).

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lî-hàng kín-tiám[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]