Bas-Saint-Laurent

Chhiùng Wikipedia lòi
Bas-Saint-Laurent.

Bas-Saint-Laurent vi-yî Québec-sén tûng-nàm-phu, vi yî Saint Lawrence-hò nàm-ngan, Chúng mien-chit 22,232.11 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 199,977-ngìn (2011-ngièn). Hâ-hot kiú pat-chak yen, sṳ̍p-ńg-chak sàng-chṳ́n.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chú-yeu sàng-chṳ́n[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-chiap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Commons
Commons
Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Bas-Saint-Laurent siông-koân ke tóng-on.