Laval (Québec)

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Laval, Québec.
Blason ville ca Laval (Québec).svg
UCM.png

Laval he Kâ-nâ-thai ke yit-ke sàng-sṳ, vi-yî Québec-sén sî-nàm-phu, Montréal kau-khî ke Yâ-sû-tó song, he Québec-sén ke thi-fông chṳn-khî chṳ̂-yit. 2011-ngièn thúng-kie, ngìn-khiéu yû 401,553-ngìn.

Li̍t-sṳ́[編寫 | 編寫原始碼]

Thi-lî[編寫 | 編寫原始碼]

Hì-hèu[編寫 | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn khî-va̍k[編寫 | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[編寫 | 編寫原始碼]

Ngî-ngièn[編寫 | 編寫原始碼]

Chṳ̂-ngièn[編寫 | 編寫原始碼]

Kîn-chi[編寫 | 編寫原始碼]

Sa-fi[編寫 | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[編寫 | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[編寫 | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[編寫 | 編寫原始碼]

Ngoi-phu lièn-chiap[編寫 | 編寫原始碼]

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Laval (Québec) siông-koân ke tóng-on.