跳至內容

Centre-du-Québec

Chhiùng Wikipedia lòi
Centre-du-Québec.
Centre-du-Québec.

Centre-du-Québec he Kâ-nâ-thai ke yit-ke Hàng-chṳn khî, vi-yî Québec-sén sî-nám-phu, lâu Trois-Rivières kak Saint Lawrence-hò siông-tui, he Québec-sén ke Thi-fông Chṳn-khî chṳ̂-yit. Centre-du-Québec hâ-hot 5-ke yen, 2-ke Chhṳ-chhṳ-khî, chúng-kie 89-ke sàng-chṳ́n. Chúng mien-chit 6,928.78 phìn-fông kûng-lî , 2006-ngièn thúng-kie, ngìn-khiéu yû 224,200-ngìn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sa-fi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-chiap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Commons
Commons
Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Centre-du-Québec siông-koân ke tóng-on.