跳至內容

Brossard

Chhiùng Wikipedia lòi
Brossard.
Brossard.

Brossard he Québec-sén Montérégie Hàng-chṳn khî ke sàng-chṳ́n, 1958-ngièn sṳ̀n-li̍p. Chúng mien-chit 52.20 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 83,410(2013-ngièn).

Hàng-chṳn khî-va̍k

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lî-hàng kín-tiám

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-chiap

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]
Commons
Commons
Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Brossard siông-koân ke tóng-on.