Lanaudière

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Lanaudière, Québec-sén.

Lanaudière vi-yî Montréal tûng-pet, mien-chit 12,422.23 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 471,748 (2011-ngièn). Hâ-hot liuk-chak yen, yit-chak Yin-thi-ôn Pó-liù-thi .

Li̍t-sṳ́[編寫 | 編寫原始碼]

Thi-lî[編寫 | 編寫原始碼]

Hì-hèu[編寫 | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn khî-va̍k[編寫 | 編寫原始碼]

Chú-yeu sàng-chṳ́n[編寫 | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[編寫 | 編寫原始碼]

Ngî-ngièn[編寫 | 編寫原始碼]

Chṳ̂-ngièn[編寫 | 編寫原始碼]

Kîn-chi[編寫 | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[編寫 | 編寫原始碼]

Ngoi-phu lièn-chiap[編寫 | 編寫原始碼]

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Lanaudière siông-koân ke tóng-on.