Mauricie

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Mauricie.

Mauricie vi-yî Québec-sén chûng-nàm-phu, Saint Maurice-hò lâu Saint Lawrence-hò kâu-kie chhú, Maurice Koet-kâ Kûng-yèn só-chhai thi, Québec-sén chho̍k-miàng lî-yù sṳn-thi. Mien-chit 35,855.22 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 258,928-ngìn (2006-ngièn). Hâ-hot kiú sâm-chak yen, sâm-chak thi-khî, ngi-chak thu̍k-li̍p-sṳ, sâm-chak Yin-thi-ôn Pó-liù-thi, chúng-kie yúng-yû 47-chak sàng-chṳ́n.

Li̍t-sṳ́[編寫 | 編寫原始碼]

Thi-lî[編寫 | 編寫原始碼]

Hì-hèu[編寫 | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn khî-va̍k[編寫 | 編寫原始碼]

Chú-yeu sàng-chṳ́n[編寫 | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[編寫 | 編寫原始碼]

Chṳ̂-ngièn[編寫 | 編寫原始碼]

Kîn-chi[編寫 | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[編寫 | 編寫原始碼]

Ngoi-phu lièn-chiap[編寫 | 編寫原始碼]

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Mauricie siông-koân ke tóng-on.