Québec-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi
Québec-sṳ.

Québec-sṳ (Fap-ngî: Ville de Québec) he yi-chho Kâ-nâ-thai sàng-sṳ, vi-yî Québec-sén nàm-phu. Ngìn-khiéu yok 516,622-ngìn (2011-ngièn) he Québec-sén sú-fú. Chú-yeu sṳ́-yung Fap-ngî. Québec-sṳ he Me̍t-sî-kô yî-pet vì-yû liù-hâ kú-ló sàng-chhiòng ke Pet-mî-chû sàng-sṳ. Tông-chûng ke Québec li̍t-sṳ́ sàng-khî ya-he Lièn-ha̍p-koet kau-khô-vùn chû-chṳt sṳ-kie vùn-fa vì-sán (1985-ngièn).

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lî-hàng kín-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Québec-sṳ ya-kín.

Yû-hau Sàng-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]


Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Commons
Commons
Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Québec-sṳ siông-koân ke tóng-on.