Outaouais

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Outaouais.

Outaouais vi-yî Québec-sén sî-phu, Outaouais-hò pet-ngan, lâu Kâ-nâ-thai sú-tû Ottawa yî-khi̍p Ontario-sén vi-lìn. Mien-chit 30,504 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 368,181-ngìn (2011-ngièn) , hâ-hot si-chak yen, yit-chak thu̍k-li̍p sṳ Gatineau. Chúng-kie chhit-sṳ̍p-ńg chak sàng-chṳ́n.

Li̍t-sṳ́[編寫 | 編寫原始碼]

Thi-lî[編寫 | 編寫原始碼]

Hì-hèu[編寫 | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn khî-va̍k[編寫 | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[編寫 | 編寫原始碼]

Ngî-ngièn[編寫 | 編寫原始碼]

Chṳ̂-ngièn[編寫 | 編寫原始碼]

Kîn-chi[編寫 | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[編寫 | 編寫原始碼]

Ngoi-phu lièn-chiap[編寫 | 編寫原始碼]

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Outaouais siông-koân ke tóng-on.