跳至內容

Mansfield-et-Pontefract, Quebec

Chhiùng Wikipedia lòi
Mansfield-et-Pontefract, Quebec.
Mansfield-et-Pontefract, Quebec.

Mansfield-et-Pontefract, Quebec he Québec-sén Outaouais Hàng-chṳn khî ke sàng-chṳ́n, 1868-ngièn sṳ̀n-li̍p. Chúng mien-chit 525.10 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 2,204 (2011-ngièn).

Hàng-chṳn khî-va̍k

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lî-hàng kín-tiám

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-chiap

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]
Commons
Commons
Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Mansfield-et-Pontefract, Quebec siông-koân ke tóng-on.