跳至內容

Estrie

Chhiùng Wikipedia lòi
Estrie.

Estrie Thi-khî vi-yî Québec-sén chui nám-phu, lâu Mî-koet chiap-yong, he Québec-sén chho̍k-miàng ke lî-yù-khî tûng-fông-khî só-chhai-thi. Chúng mien-chit 10,214.34 phìn-fông kûng-lî , 2011-ngièn thúng-kie, ngìn-khiéu yû 312,150-ngìn. Hâ-hot liuk-ke yen, yit-ke thu̍k-li̍p-sṳ Sherbrooke.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sa-fi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-chiap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Commons
Commons
Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Estrie siông-koân ke tóng-on.