Estrie

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Estrie.

Estrie Thi-khî vi-yî Québec-sén chui nám-phu, lâu Mî-koet chiap-yong, he Québec-sén chho̍k-miàng ke lî-yù-khî tûng-fông-khî só-chhai-thi. Chúng mien-chit 10,214.34 phìn-fông kûng-lî , 2011-ngièn thúng-kie, ngìn-khiéu yû 312,150-ngìn. Hâ-hot liuk-ke yen, yit-ke thu̍k-li̍p-sṳ Sherbrooke.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hì-hèu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngî-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Sa-fi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu lièn-chiap[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Estrie siông-koân ke tóng-on.