跳至內容

Lévis

Chhiùng Wikipedia lòi
Lévis.

Lévis he Kâ-nâ-thai Québec-sén tûng-phu ke yit-chho sàng-sṳ, chhô-lo̍k chhai Saint Lawrence-hò nàm-ngan, lâu Québec sú-fú Québec-sṳ chû-sṳ̀n thai Québec-sṳ tû-fi-khî. Québec Ló-sàng lâu Lévis Ló-sàng chṳ̂-kiên yû thu-lùn lièn-chiap. Québec-khiâu lâu Pierre Laporte-khiâu lièn-chiap Québec-sṳ sî-phu lâu Lévis Sîn-sàng. Lévis kâu-thûng kûng-sṳ̂ fu-chit sàng-sṳ ke kûng-khiung yun-sû yun-yàng. 2011-ngièn Lévis-sàng ngìn-khiéu vi 138,769-ngìn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lévis.

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sa-fi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-chiap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Commons
Commons
Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Lévis siông-koân ke tóng-on.