Saint-Germain-de-Grantham

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Saint-Germain-de-Grantham.

Saint-Germain-de-Grantham he Québec-sén Centre-du-Québec Hàng-chṳn khî ke sàng-chṳ́n, 1995-ngièn sṳ̀n-li̍p. Chúng mien-chit 87.70 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 4,551 (2011-ngièn).

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hì-hèu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lî-hàng kín-tiám[phiên-siá | 編寫原始碼]

Sa-fi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu lièn-chiap[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Saint-Germain-de-Grantham siông-koân ke tóng-on.