跳至內容

Se-ngìn-é

Chhiùng Wikipedia lòi
Se-ngìn-é

Se-ngìn (細人) fe̍t-chá se-ngìn-é (細人仔) he chṳ́ hàn-màng chṳ chhiâng-chhûn-khì ke ngìn.

Nàm ke se-ngìn-é ham cho se-lai-é, ńg ke se-ngìn-é ham cho se-moi-é.